Ketahui Hak – Hak Anda Sebagai Pembeli Rumah

Ketahui Hak – Hak Anda Sebagai Pembeli Rumah

Berikut adalah antara fakta penting yang anda perlu tahu berkenaan dengan hak-hak pembeli rumah dalam pembinaan.

 • Tiada peruntukan di dalam perjanjian jual beli (SNP) rumah dalam pembinaan yang menggunapakai Jadual G dan H Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1966 memberi kuasa kepada pembeli menamatkan SNP akibat kelewatan pemaju menyiapkan rumah. Walau bagaimanapun pembeli boleh menamatkan SNP sekiranya projek tersebut disahkan terbengkalai oleh KPKT.

 • Tuntutan gantirugi kelewatan serahan milikan kosong (LAD) hendaklah dibayar oleh pemaju kepada pembeli sebaik sahaja pemaju menyerahkan milikan kosong rumah tersebut kepada pembeli.

 • Sekiranya pemaju gagal membayar LAD pada masa serahan milikan kosong dibuat, pembeli boleh menuntut daripada peguam agar LAD tersebut dibayar daripada mana-mana wang progres yang dipegang oleh peguam.

 • Pembeli tidak boleh dikenakan faedah lewat bayar oleh pemaju sekiranya kelewatan disebabkan oleh pemaju gagal mengemukakan dokumen yang lengkap untuk membolehkan pembiaya melepaskan bayaran progres atau untuk pembiayaan perumahan kakitangan awam, pembeli tidak boleh dikenakan faedah lewat bayar untuk tempoh 6 bulan daripada tarikh SNP.

 • Pemaju hendaklah membaiki dan menyempurnakan pembaikan kerosakan rumah dalam tempoh 30 hari daripada tarikh penerimaan notis tuntutan kerosakan daripada pembeli. Sekiranya gagal, pembeli boleh membaiki sendiri kerosakan tersebut dengan kos pembaikan dipotong daripada wang pertaruhan 5% yang dipegang oleh peguam. Tetapi pembeli hendaklah mendapatkan sebut harga kos pembaikan terlebih dahulu daripada kontraktor yang mereka lantik dan memberi peluang kepada pemaju untuk membaiki kerosakan tersebut sekali lagi dalam tempoh masa 30 hari.

 • Terdapat 2 jenis kerosakan rumah, pertamanya kerosakan yang dapat dilihat oleh mata kasar (patent defects) dan yang keduanya kerosakan yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar (latent defects). Tempoh liabiliti kecacatan hanya terpakai untuk patent defects sahaja, manakala untuk latent defects tiada tempoh liabiliti kecacatan terpakai. Ertinya untuk latent defects, walaupun selepas tamat tempoh liabiliti kecacatan, pembeli masih boleh menuntut terhadap pemaju sekiranya berlaku kerosakan dalam kategori sedemikian.

 • Proses pengeluaran Sijil Penyiapan dan Pematuhan (CCC) perlu melalui prosedur yang ketat di mana sebelum CCC dikeluarkan oleh arkitek, 21 jabatan dan ajensi berkenaan hendaklah terlebih dahulu mengemukan sokongan bahawa syarat syarat penyiapan telah dikawalselia dan dipatuhi, dan lawatan tapak perlu dilakukan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.

 • Adalah menjadi kesalahan yang serius di bawah Akta Arkitek bagi seseorang arkitek mengeluarkan CCC sebelum sesuatu bangunan itu siap dibina sepenuhnya. Walau bagaimanapun sekiranya berlaku sedemikian, pembeli boleh buat aduan kepada Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) dan Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM) dan jika didapati bersalah , arkitek tersebut boleh dikenakan tindakan penjara atau denda dan lesen amalan mereka sebagai arkitek akan digantung.

 • Kerja arkitek akan bermula beberapa tahun sebelum sesuatu projek itu dibina dan mereka perlu menanggung liabiliti terhadap bangunan tersebut sepanjang jangka hayat bangunan tersebut.

 • Pemaju tidak boleh memohon tempoh lanjutan penyiapan bangunan daripada KPKT selepas SNP ditandatangani. Jika lanjutan diberikan selepas SNP ditandatangani ianya dianggap tidak sah dari segi undang-undang.

 • Tuntutan boleh difailkan di Tribunal Pembeli Rumah bukan sahaja oleh pembeli rumah kediaman yang dibeli terus daripada pemaju, tetapi juga oleh pembeli yang membeli rumah daripada pemilik pertama selagi mana tempoh liabiliti kerosakan tersebut masih berkuatkuasa.

 • Tuntutan boleh dibuat oleh pembeli terhadap pemaju melalui Tribunal Pembeli Rumah dengan syarat pemaju tersebut mempunyai lesen pemajuan perumahan dan membina lebih daripada 4 buah unit kediaman atau pemaju tersebut menjual lot bangunan perumahan melebihi 4 lot dan berniat untuk membina lebih daripada 4 unit rumah kediaman di atas tanah tersebut. Tribunal juga boleh mendengar kes tuntutan diantara pembeli rumah dengan pemaju perumahan yang tidak berlesen.

 • Tuntutan di Tribunal Pembeli Rumah tidak boleh dibuat untuk projek rumah terbengkalai, atau rumah yang tidak dibeli melalui pemaju perumahan atau menuntut gantirugi kerana rumah yang dibeli berhantu.

 • Tribunal pembeli rumah boleh mendengar tuntutan yang besifat teknikal sepeti tuntutan liabiliti kerosakan rumah, kegagalan pemaju mematuhi pelan atau spesifikasi bangunan atau tuntutan penyelarasan keluasan rumah, dan juga tuntutan yang tidak bersifat teknikal seperti tuntutan LAD atau tuntutan untuk mengembalikan deposit bayaran harga jual beli rumah.

 • Untuk melindungi kepentingan pembeli, mereka hendaklah membaca SNP dan memahami terma yang terdapat dalam SNP. Jika tidak faham, mereka perlu bertanyakan kepada peguam yang telah dilantik.

Adalah juga dinasihatkan pembeli melantik peguam mereka sendiri untuk melindungi hak dan kepentingan mereka dan tidak hanya bergantung kepada peguam yang disediakan oleh pemaju secara percuma.

Kredit : https://www.facebook.com/GEMPHAR/posts/hak-hak-pembeli-rumah-dalam-pembinaan-biar-jelas-jangan-ditindas-berikut-adalah-/1144172062433654/

Sudah Mampu Miliki Rumah? Jangan Abaikan Perkara ini Sebelum Beli Rumah!

Ingin membeli rumah di Kelantan? Atau ingin membina rumah di atas tanah sendiri? Kami di 𝗧𝗢𝗣 𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗘𝗥𝗧𝗬 sedia membantu merealisasikan impian anda untuk memiliki mahligai idaman yang di impikan.

klik untuk whatsapp:

Wan Zailani
wasap.my/60139139191/rumah

Wan Izzat
wasap.my/60129029191/rumah

Faizi Izwan
wasap.my/60199004334/rumah

Haqif Azmi
wasap.my/60143347464/rumah

Farahani Razali
wasap.my/60145022150/rumah

𝐓𝐎𝐏 𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐕𝐄𝐋𝐎𝐏𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐃𝐍 𝐁𝐇𝐃
📍 Lot 2007 Tingkat 1 Block JSection 37,
Jalan Pengkalan Chepa, 15400 Kota Bharu, Kelantan.

📞 09 773 9191

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Instagram

Archives